Vejledning til familien

Vejledning til familien

Ved familierådgivning vægtes familien, den unge og netværket lige højt.Familierådgivning

Jeg arbejder ud fra mindsteindgrebstanken og på mulighederne for at ændre de mønstre, der kan gøre det vanskeligt at »se skoven for bare træer«.
Jeg forventer, at familien har håbet om, at det kan være anderledes og viljen til at være en aktiv medspiller. Derfor arbejdes der på at styrke familiens egne muligheder.

Jeg kan tilbyde råd og vejledning:
– til samarbejdet med eksempelvis skolen, SFO, børnehaven og socialforvaltningen.
– til grænsesætning mellem barne- og voksenverden.
– til opdragelsen af barnet / den unge.
– til barnets / den unges skole, børnehave m.m. – samtaler med lærere.

Råd og vejledning udføres på en sådan måde, at den griber mindst muligt forstyrrende ind i den unges og familiens hverdag.
Jeg tager udgangspunkt i barnets / den unges og den enkelte families ønske om hjælp. Familien får på denne måde direkte indflydelse på, hvordan hjælpen skal være.
Idet hjælpen er helhedsorienteret, er det nødvendigt, at netværket er med i samarbejdet. Netværket kan være det familiære netværk og/eller skole, socialforvaltning, SFO, klub osv.

 

Omsorgstid:
Barnet / den unge kan have omsorgstid, hvilket vil sige, at jeg sammen med barnet / den unge taler om de vanskeligheder, som barnet / den unge ser/har. Barnet eller den unge kan have brug for hjælp til at fortælle det, som føles svært.
Der tages efterfølgende kontakt til familien.

Familiesamtaler:
Jeg har samtaler med familien, evt. hvor hele familien eller kun forældrene er tilstede. Jeg har samtaler med familien for at klarlægge, hvor langt vi er, og om det giver mening at samarbejde på denne måde.

Netværksmøder:
Der arrangeres netværksmøder, hvor socialrådgiveren, lærerne, forældrene er tilstede. Her sammenholdes resultater og fremtidige tiltag besluttes. Jeg skriver referat, hvoraf beslutninger om ændring af samarbejdet vil fremgå.
Ved at arbejde på denne måde kræver det noget af alle, der er involveret.

Mål for indsatsen:
Det tilstræbes at styrke forældrerollen.

Vend tilbage til familierådgivning

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *