Familierådgivning

FamilierådgivningFamilierådgivning

Mine kompetenceområder indenfor familierådgivning er :

 • Opdragelse
 • Relationsarbejde
 • Grænsesætning
 • Pubertetsvanskeligheder
 • Selvværd/selvtillids problematik
 • Sorg/krise bearbejdelse (skilsmisse/dødsfald)
 • Følelsesmæssig frustrerede børn og unge
 • Misbrug
 • Forældreevne undersøgelser

Familierådgivning

 

Som familierådgiver arbejder jeg på at gøre familien til eksperter i deres egen livssituation, -styrke familiens egne muligheder.

Grundtanken er, at der ved fælles ansvar og indsats kan skabes positive forandringer. Derfor er et af nøglebegreberne “hjælp til selv-hjælp”.

Det forudsætter, at familien har et ønske om hjælp og et håb om forandring, og at de derfor også har viljen til at være aktive medspillere i processen. Kun det kan bane vejen for den sammenhængende indsats, der skal skabe helhed i den unges hverdag.

Arbejdsmetoder: 

Arbejdet foregår der, hvor barnet, den unge, familien og netværket er. Hjælpen ydes i nærmiljøet, hvor problemerne opstår, og hvor de kan vokse sig store og uoverskuelige.

På den måde kan familien blive i vante omgivelser og deres sociale relationer bevares og styrkes.
Da det er vigtigt, at alle de involverede skal opleve forløbet både meningsfuldt og positivt, vægtes barnet / den unge, familien og netværket lige højt.

Det sker f.eks. som:

 • omsorgstid sammen med barnet / den unge.
 • netværksmøder med familie, sagsbehandlere og andre i familiens nære omgivelser.
 • familierådgivning og samtaler.
 • teammøder med fagfolkene omkring familien.
 • Indsats – råd og vejledningHvert forløb skræddersys til den enkelte familie, så det passer til netop deres situation.
  I fællesskab afdækkes hvilke mål indsatsen skal have.
  I kraft af professionelle erfaringer og den tætte kontakt til familien kan kræfterne samles omkring forløbet. Så sikres det, at indsatsen bliver sammenhængende og meningsfuld.Samlet indsats målrettes til:
 • bedre samarbejdet mellem hjem og institution.
 • at skabe ro og plads, så den unge kan udvikle sig.
 • at ændre fastlåste roller og mønstre hos både barn og voksen.
 • at råde, vejlede og supervisere netværket omkring familien.

Kontakt mig på telefon 61364874 eller mail : anmh@anmh.dk igennem KONTAKT.

Vejledninger:

Vejledninger til familier

Vejledninger til netværket

Vejledninger til socialrådgivere og sagsbehandlere

Den rummelige folkeskole

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *