socialrådgivere og sagsbehandlere

IMG_2981

Vejledninger til socialrådgivere og sagsbehandlere

Jeg har stor erfaring i samarbejdet med familie / forvaltning / skole-institution. Når du har valgt en indsats, vil familierådgiveren indgå i et tæt samarbejde med dig omkring den unge og familien.

Jeg skriver referater fra møder, og du modtager løbende rapporter, der beskriver hvordan indsatsen forløber.
Jeg sørger for, at du bliver informeret løbende om arbejds-processen med familien / den unge og netværket. Mangler du information, er det altid muligt at få kontakt til familierådgiveren.

Din deltagelse under forløbet:
Som socialrådgiver er du den der overordnet sætter målene for indsatsen. Det er dig, der kender den unge og familiens baggrund, og det er vigtigt, at vi har en handleplan med en beskrivelse af familien, samt dine forventninger til indsatsen.

Handleplanen fungerer som en kontrakt med familien, dig og familierådgiveren. Handleplanen vil være en stor hjælp for alle parter under forløbet, og kan af alle parter bruges til at måle, om indsatsen har haft den ønskede effekt.

Familierådgiveren bruger team- og netværksmøder som en del af behandlingsarbejdet. Der er behov for at du deltager på netværksmøder, der som regel afholdes hver ½ år. Din deltagelse er vigtig, bl.a. hvis der skal træffes beslutning om en større ændring i indsatsen, som kun kan foretages i samarbejde med dig.

Netværksmøderne har desuden det formål at give en status over, hvordan det går med den unge og familien.
Erfaringen viser, at det er en god ide, at vi sammen med dig planlægger et kommende netværksmøde, hvor vi kort aftaler indholdet og hvad der kan være vigtigt at få talt med familien om.

Alle parter har altid ret til at bede om et netværksmøde, hvor vi vil sørge for indkaldelse og dagsorden.

Teammøder afholdes efter behov. Her deltager relevante fagpersoner omkring et barn og dets familie.
Møderne bruges til det rent faglige indhold . På netværksmøder deltager forældrene også. Her tages de endelige beslutninger, og det er vigtigt, at alle og især forældrene føler sig set, hørt og forstået.

Jeg vil som familierådgiver gøre mit bedste for at yde en så optimal og kvalitativ indsats som muligt. Erfaringen er, at jeg kommer meget tæt på familien og den unge. I den forbindelse kan der vise sig mere alvorlige eller komplekse problemer hos den unge/familien end først antaget.
Her kan det være nødvendigt med en afklaring af, om jeg skal fortsætte indsatsen, eller om der evt. er brug for en anden indsats.

Det kan være nødvendigt at anbefale anden eller supplerende foranstaltning. Der kan f.eks. være behov for en aflastningsfamilie til et barn, hvor jeg sideløbende arbejder med de ændringer, der skal til i familien for at sikre et godt forløb.

Vend tilbage til familierådgivning

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *